La Terrasse

Mensen. Ontmoetingen.

Een ballet van blikken, dans van houdingen, theaterspel, onuitgesproken verlangens.